Jan Bording

Jeg skriver bøker fordi jeg har noe å si. De er gratis fordi jeg vil de skal bli lest.

Jan Bording