Jan Bording

Demokratisk økonomi - Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene?

Den gjennomsnitts nordmann er rik nok. Dette er en debattbok som argumenterer for en alternativ, bærekraftig, stabil økonomi uten arbeidsløshet og fattigdom.

Bokens forside
Kategori:
Debatt,
Lengde:
46 sider, 2 timer lyttid
Publisert:
2013-11-01
Forfatter:
Jan Bording

Boken er gratis. En gave til deg.

Last ned ebok

Last ned lydbok

Lydboken er i .mp3 format og boken er delt opp i flere deler.

Alt blir mye enklere hvis man organiserte samfunnet på samme måte som man ville organisert en bedrift der arbeiderne alene er eiere. Arbeidsløshet finnes ikke mer, heller ikke fattigdom. Arbeidstiden blir kraftig redusert. Nyskaping blir lettere og mer konstruktivt. Det blir mulig å løse sosiale problemer og miljøproblemer direkte. Prisen for dette er at vi må gi avkall på en klasse av rike mennesker. Her ligger problemet: vi elsker jo disse rikingene.

I denne boken skisserer jeg en visjon for en form for demokratisk økonomi. En lykkeligere verden der nye ideer kan blomstre og individet kan frigjøres. Jeg tar for meg argumentene for og mot en slik økonomi. Jeg foreslår også hvordan en slik økonomi kan fases inn gradvis.

Illustrasjonsbilde Flickr.

Utdrag fra boken

Hva synes du?